Helikopterperspektiv

Helikopterperspektiv

Bloggar om...

.... flyg, regional utveckling och politik från ett helikopterperspektiv.

Resebranchens lågkonjunktur

AllmäntPosted by Olle Fält Thu, April 09, 2009 14:00:09

Det vore konstigt om inte den globala lågkonjunkturen också drabbar resebranchen. Men att det skulle gå så långt att resenärerna nu inte ens erbjuds någon form av transportmedel är oroväckande. Följande rubrik fans i dag att läsa i Standby, resebranchens internetjournal:

"Solresor erbjuder Sydafrikaresa till fots"

Vad priset på resan är framgår inte men man kan ju anta att det är rätt lågt.