Helikopterperspektiv

Helikopterperspektiv

Bloggar om...

.... flyg, regional utveckling och politik från ett helikopterperspektiv.

Sideums styrelse avgår

AllmäntPosted by Olle Fält Tue, April 07, 2009 15:07:31
Regionförbundet Södra Småland fortsätter sin märkliga gärning. Nu är det Sideum Innovation AB som står i skottgluggen. Sideum Innovation AB som har som uppgift att samordna resurserna mellan näringslivet, Växjö Universitet och den politikt styrda offentligheten börjar nu krackelera. I fredag avgick styrelsen, som består av högt uppsatta och namnkunniga personer från näringslivet och universitetet, med omedelbar verkan.

Beslutet att starta Sideum Innovation AB togs av en interimsstyrelse med representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, länets kommuner, Växjö universitet och näringslivet och bolaget var i gång 2005.
Viktiga argument för etableringen var bla. oron för länets framtida utveckling där en snabb omvärldsförändring krävde att offentliga organ avsätter stora resurser och att det är angeläget med ett större näringspolitiskt grepp med tydlig FoU-profil.

Uppenbarligen tycker regionens politiker att de kan ordna ovanstående utan någon som helst hjälp från varken näringsliv eller universitet. Nu ska plötsligt Sideum införlivas i regionförbundet regi. Märkligt med tanke på att t.ex. turismens verksamhet ska bedrivas i bolagsform. Avsaknaden av strategiskt tänkande i regionförbundet är katastrofal! Är det endast dagsformen bland våra folkvalda som avgör åt vilket håll skutan ska styras?

Regionens namnkunnigaste företagsledare tycker att det har varit en stor otydlighet i inriktning och mandat från den nye ägaren. De sällar sig således till en redan stor grupp med kritiker som undrar vad nämnda regionförbund egentligen sysslar med.

Dessutom, och det här är kanske det allvarligaste, den avgånde styrelsen skriver mer eller mindre att de har blivit lurade av Södra Smålands Regionförbund.

På regionförbundets egen hemsida kommenteras inte fredagens avhopp med ett ord.

Den bästa grogrunden för politikerförakt är liknande politiska gärningar.