Helikopterperspektiv

Helikopterperspektiv

Bloggar om...

.... flyg, regional utveckling och politik från ett helikopterperspektiv.

SOU 2008:49

AllmäntPosted by Olle Fält Tue, March 31, 2009 15:35:31

Regeringen gav i oktober 2007 Carl Svernlöv i uppdrag att som särskild utredare ta ställning till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas. Utredningen var klar i september 2008. Efter utredningen kom då en sedvanlig runda bland remissinstanser som ska tänka och tycka fram till den 31 januari 2009. Slutbetänkande ska lämnas under mars 2009 och en förändring ska eventuellt klubbas för att träda i kraft 1 juni 2009. Då har det nästan gått två år sedan förslaget.

Ovan beskrivna fall är ett av många exempel på den svenska beslutsmodellen.

Men....det är inte rimligt att det ska ta två år att få till en förändring som syftar till att underlätta företagandet i landet. De eventuella entreprenörer som funderar på att starta det som kan bli Sveriges nästa Volvo, IKEA eller Skype orkar inte med dessa ständiga långbänkar.

Med all respekt för den demokratiska förloppet, det måste gå att skynda på dessa ständiga utredningar och processer annars hamnar Sverige ännu mer på efterkälken.

Motsvarande tidsåtgång inför ett beslut i ett privat företag finns ju inte. Är det måhända så att dagens politiker är så vana vid att inte behöva prestera att de faktiskt tror att det är normalt med ett sådant tidsperspektiv?