Helikopterperspektiv

Helikopterperspektiv

Bloggar om...

.... flyg, regional utveckling och politik från ett helikopterperspektiv.

Regionförbundet och infrastrukturen

AllmäntPosted by Olle Fält Sat, March 28, 2009 12:32:33

I dagen Smålandsposten uttrycker tf regiondirektören Peter Hogla bestörtning över att regeringens kommande infrastruktursatsningar inte kommer Kronoberg tillgodo på det sätt som man hoppats. 78 projekt finns beskrivna, men endast ett berör Kronobergs län och det är en ombyggnad av riksväg 25 vid Österleden i Växjö.

Men det räcker ju med att läsa "Länsplan för regional transportinfrastuktur" så förstår var och en varför regeringen inte prioriterar länet. Dokumentet , som rimligen borde ligga till grund för framtida strategier, är mest av beskrivande karraktär och pekar inte direkt på något behov av investeringar. Sedan finns det ju också ett visionsdokument gudbevars. Men det kan väl inte anses vara någon kravspecifikation?

Så vad har varit regionens mantra beträffande infrastrukturbehovet? Resecentrum i Alvesta? Jaha............